idrar kabı ne demek?

  1. (en)Urinal.

idrar kaçırma

  1. (en)Enuresis, urinary incontinence.

idrar kesesi

  1. İdrar borusuyla üretra arasında bulunan ve içinde idrar toplanan torba, mesane.
  2. (en)Urine bladder.

kab

  1. 1. topuk kemiği, aşık kemiği anlamında. 2. (mecazen): şeref, şan, onur anlamında kullanılır. 3. ka'b b. züheyr (vll.yy.): sahabedendir. rasulullah için okuduğu kaside-i bürde çok meşhurdur. birçok dillere çevirisi yapıldı. (Yazılışı: ka'b)
  2. Çok eski devir silahlarından olan yayın kabzası (tutacak yeri) ile köşesi arasındaki mesafe, her "yay" da "iki kab" olan miktar.
  3. Seyahat edip gezmek.
  4. Topuk kemiği, ayak bileği, aşık kemiği. (Osmanlıca'da yazılışı: ka'b)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

idrar kaçırmaidrar kesesiidrar kistiidrar kutbuidrar birikmesiidrar borusuidrar çokluğuidraridrar sedimentiidrar söktürücüidraidrabidracidrakidrak bozukluğukabı kavseynkabıcakkabılakkabıldakkabıllamakkabına koymakkabına sığmamakkabına sığmayankabırçakkabışkabkabakaba adamkaba ama iş görürkaba ayar
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın