işletme bulgusu ne demek?

 1. Belirli kişilerin bulgucu olarak niteleyecekleri derecede iş deneyleri ya da yardım araçlarını kullanma ve hazırlama çalışmaları sırasında elde ettikleri bulgu.
 2. (en)Working patent.
 3. (al)Betriebserfindung
 4. (fr)Brevet de travail

işletme bulgusu hakkı

 1. İşletme bulgusunun oluşumuna katılmaktan doğan hak.
 2. (en)Working right.
 3. (fr)Droit d'invention de travail

işletme basıncı

 1. Döşemde bulunması istenen basınç.
 2. Bk. işletme basıncı

bulgu

 1. Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey.
 2. Araştırma verilerinin çözümlenmesinden çıkarılan bilimsel sonuç, netice.
 3. Vücuttaki işlevsel bir bozukluğun, hastalığın belirlenmesine yarayan olgu veya olay, belirgi, araz, semptom.
 4. Aristoteles'in Poetika'sında bir kişinin başkasını çeşitli izlerden, eşyalardan ve yaptığı hareketlerden, dolayı tanıması. Bilgisizlikten bilgiye geçiş.Dgr.: Yun. Anagnorisis
 5. Adli ve idari soruşturmalarda elde edilen, olayın aydınlatılmasına katkısı olabileceği düşünülen ve ilgili makamlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda delil niteliği kazanabilecek her türlü öge.
 6. Belirti.
 7. Bulunan şey, keşif.
 8. Anlayış.
 9. İlham.
 10. (en)Sign.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

işletme bulgusu hakkıişletme basıncıişletme binalarıişletme bölgesiişletme adıişletme anamalıişletme anamalı verim gücüişletmeişletme defteriişletme değişiklikleri bildirgesiişletişleteçişleticiişletilebilirişletilirbulgusalbulgusal çalışmabulgusal varsayımbulgusal yöntembulgubulgu belgelerini bölümlemebulgu belgelerini uluslararası bölümlemebulgu belgelerinin alım satımıbulgu belgelerinin bağımsızlığıbulg.bulganbulgarbulgarcabulgaribulbul açbul headedbul kurma sihirbazıbul rush
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın