işlemek ne demek?

 1. Bir şeye emek vererek onu daha elverişli bir duruma getirmek.
 2. İnce ve süslü şeyler yapmak, nakışlamak

  Para için işlemediğini iddia eden bu fakir ihtiyar, şüphesiz, sanatının âşığıydı.

  M. Ş. Esendal
 3. İçine girmek, etkilemek, nüfuz etmek
 4. İyi çalışmak, müşterisi bol olmak.
 5. Durağan durumdan hareketli duruma geçmek, çalışmak
 6. Herhangi bir konuyu ele alarak incelemek, öğretmek.
 7. Düşüncelerini herhangi birine etki yaparak benimsetmek
 8. İşlek, etkin durumda olmak
 9. (en)Work.
 10. (en)Process.
 11. (en)Operate.
 12. (en)Function.
 13. (en)Perform.
 14. (en)Commit.
 15. (en)Engrave.
 16. (en)Travel.
 17. (en)Farm.
 18. (en)Tame.
 19. (en)Cultivate.
 20. (en)Brand.
 21. (en)Discourse.
 22. (en)Ferry.
 23. (en)Forge.
 24. (en)Grave.
 25. (en)Hammer.
 26. (en)Handle.
 27. (en)Indwell.
 28. (en)Instil.
 29. (en)Instill.
 30. (en)Penetrate.
 31. (en)Pierce.
 32. (en)Sink.
 33. (en)Sink into.
 34. (en)Stamp.
 35. (en)Strike.
 36. (en)Treat.
 37. (en)Mill.
 38. (en)Manipulate.
 39. (en)To process.
 40. (en)To treat.
 41. (en)To work up.
 42. (en)To do fine work on.
 43. (en)To embroider.
 44. (en)To penetrate.
 45. (en)To soak into.
 46. (en)To function.
 47. (en)To operate.
 48. (en)To perform.
 49. (en)To do work.
 50. (en)To be doing a good business.
 51. (en)Print.
 52. (en)Perpetrate.
 53. (en)Tame, till.

işleme

 1. İşlemek işi.
 2. Şiş, tığ, iğne vb. araçlarla elde yapılan, örgü, nakış, oya gibi işlerin genel adı, el işi
 3. İnce ve süslü işlenmiş.
 4. Herhangi bir konuyu ele alarak inceleme.
 5. Bir filmdeki gizli görüntüyü ortaya çıkarmak için, gümüş bromürlü tabakanın laboratuvarda çeşitli kimyasal işlemlerden geçirilmesi.
 6. Görüntü iyileştirme araçlarından yararlanılarak izlerin karakteristik özellikleri, grubu, merkez ve deltasının işaretlenmesi.
 7. Hukukî tagyîr.
 8. Bk. işlem
 9. (en)Working.
 10. (en)Processing.

işleme etkinlikleri

 1. Ürünlerin montajı, kurulması ve diğer ürünler ile birleştirilmesi.
 2. Bir malın işlenmesi.
 3. Malın yenilenmesi ve onarılması.
 4. (en)Processing activities.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

işlemeişleme etkinlikleriişleme faaliyetleriişleme gerilimiişleme hakkıişlemişlem ayrıcalığıişlem ayrılığıişlem birimiişlem dondurmaişleişleçişlekişlek caddeişlek ek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın