içi boş oval ne demek?

 1. (en)Hollow ellipse.

hollow

 1. Içi boş, oyuk
 2. Çukur, derin, çökük
 3. Yankı yapan, boşluktan gelen (ses)
 4. Yalan, sahte, aldatıcı, riyakâr
 5. Oyuk yer, çukur
 6. Dere
 7. Oymak, içini oymak, çukur açmak
 8. Oyulmak.

içi boş elips

 1. Bk. içi boş oval

içi boş

 1. İçinde bir şey bulunmayan.
 2. Önemsiz, değersiz.
 3. (en)Hollow.

boş

 1. İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan, dolu karşıtı
 2. Görevlisi olmayan (iş, görev), münhal.
 3. Yapılacak işi olmayan, işsiz.
 4. Yararsız, nafile
 5. İşsiz bir biçimde
 6. Verimsiz.
 7. Anlamsız
 8. Habersiz, hazırlıksız
 9. El kaldırma aletlerinden olup bir ağ torba ve iki sopadan oluşan av aracı.
 10. (en)Empty net.

oval

 1. Açığa vurulma, ortaya dökülme.
 2. Yumurta biçiminde olan, yumurtamsı, söbe, beyzi.
 3. Kapalı, dışbükey ve uzunca bütün eğriler, özellikle elips gibi iki simetri ekseni olan (simetrik eğri).
 4. Yumurta şeklinde olan yapı. Ovoit.
 5. (en)Egg-shaped , oval , ovally.
 6. (en)Ovoid, oviform.
 7. (en)Egg shaped.
 8. (en)Elliptical.
 9. (en)Oval.
 10. (en)Of or pertaining to eggs; done in the egg, or inception; as, oval conceptions.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

içi boş elipsiçi boşiçi bos dingiliçi bos duvariçiiçi açılmakiçi almamakiçi bayılmakiçi beni yakariçi bulanmakiç acemilikiç acısıiç açıiç açıcıboşboş adboş adlı temel mantıkboş ağırlıkboş alanboş alan yatırımıboş alana bağlıboş alana göreboş alanı ayarlaboş amaç
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın