hostilely ne demek?

  1. DüşŸmanca bir şŸekilde, hasmane bir şŸekilde, saldırganca bir şŸekilde, kötü niyetli bir şŸekilde

hostile

  1. Saldırgan
  2. Düşmanca, muhalif
  3. Düşmana ait
  4. Düşmanlık gösteren

hostile act

  1. Savaş nedeni sayılabilen düşmanca hareket
  2. Hasmane hareket

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hostilehostile acthostile embargohostile expeditionhostile tohosticide
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın