hosticide ne demek?

 1. Düşman katili
 2. Düşmanı öldürme

düşman

 1. Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan kimse, yağı, hasım, dost karşıtı
 2. Birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları
 3. Aralarında birbirleriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan taraflar
 4. Bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan (güç, tutum vb.).
 5. Bir şeyi büyük ölçüde kullanıp tüketen kimse.
 6. Bazı şeylerden nefret eden, tiksinen kimse.
 7. (en)Enemy.
 8. (en)Antagonistic.
 9. (en)At enmity with.
 10. (en)Inimical.

hostile

 1. Saldırgan
 2. Düşmanca, muhalif
 3. Düşmana ait
 4. Düşmanlık gösteren

hostile act

 1. Savaş nedeni sayılabilen düşmanca hareket
 2. Hasmane hareket

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hostilehostile acthostile embargohostile expeditionhostile to
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın