his ne demek?

 1. Duygu

  Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ...

  B. Felek
 2. Duyu.
 3. Sezgi, sezme.
 4. Bk.Histidin
 5. Bk. duygu
 6. (en)Feeling.
 7. (en)Emotion.
 8. (en)Sense.
 9. (en)Sensation.
 10. (en)Feel.
 11. (en)Sentiment.
 12. (en)Chord.
 13. (en)Consciousness.
 14. (en)Quick.
 15. (en)Implemented to reduce cost, increase information availability, improve medical research, and reduce waste.
 16. (en)Pron: his 46.
 17. (en)Belonging or pertaining to him; used as a pronominal adjective or adjective pronoun; as, tell John his papers are ready; formerly used also for its, but this use is now obsolete.
 18. (en)The possessive of he; as, the book is his.
 19. (en)Hospital Information System.
 20. (en)Hospital information system A system that provides the information management features that hospitals need for daily business Typically includes patient tracking, billing and administrative programs and also may include clinical features.
 21. (en)Hospital information system Typically used to describe hospital computer systems with functions like patient admission and discharge, order entry for laboratory tests or medications, and billing functions See also: Electronic medical record.
 22. (en)Hospital Information System The introduction of systems to integrate and communicate computer-held information for patient care and the management of a hospital.
 23. Eril onun
 24. Zam onunki.
 25. Onun, onunki

duygu

 1. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim.
 2. Ahlaki, estetik vb. şeyleri değerlendirme, onlara bağlanma yeteneği.
 3. Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik.
 4. Duyularla algılama, his.
 5. Önsezi.
 6. Duyulan, işitilen, hissedilen şey.
 7. Kimi nesne, olay veya kişilerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim, his.
 8. Belli bir uyaran karşısında genellikle güdü ve değerlerle ilişkili olarak belirip çoğu kez süreklilik ve tutarlılık gösteren, heyecandan daha zayıf bir uyarım biçimi.
 9. (en)Feeling.
 10. (en)Emotion.

histidin

 1. Formülü (CH3N2)CH2CH(NH2)COOH, mol kütlesi 155,2 g olan ,oğal olarak L izomeri halinde bulunan ve farelerde rastlanan bir amino asit. 2-amino-3-imidazolilpropanoik asit
 2. Büyüme ve dokuların onarımı, sindirim ve mide öz suyu oluşumunda çok önemli olan, alerji, romatizmal artrit ve anemi tedavisinde, kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin üretiminde gereksinim duyulan, renksiz, suda çözünen kristallerden oluşan sembolü His ve H olan esansiyel olan bazik bir amino asit.
 3. Birçok proteinin yapısında bulunan ve histaminin öncüsü olan bir aminoasit.
 4. (en)Histidine.
 5. (en)[Histidin (das) ] histidine, amino acid derived from fish proteins.
 6. (fr)Histidine

his ahlakı

 1. Bk. duygu ahlakı

his bark is worse than

 1. Dili Ne varsa dilindedir.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

his ahlakıhis bark is worse thanhis bark is worse than his bitehis bark is worse than his bite.his blood is up.his bundlehis cihazlarıhis days are numberedHis demetihis doom is sealedhihi althi can i help youhi fihi how are you
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın