hipofamin ne demek?

  1. Oksitosin.
  2. Vazopresin.
  3. (en)Hypophamine.

hipofalanji

  1. Bazı parmakların kemiğinin olmayışı.
  2. (en)Hypophalangia.

hipofarenks

  1. Alt yutak
  2. Böceklerin birçok grubunda, beslenme amacıyla çeşitli biçimlerde değişikliğe uğramış, ağız tabanından çıkan dil benzeri lop.
  3. (en)Hypopharynx.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hipofalanjihipofarenkshipofaringoskopihipofarinkshipofenilalaninemi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın