hidroksiapatit ne demek?

  1. Kimyasal formülü Ca10(PO4)6(OH)2 olan kalsiyum tuzudur. Doğada bulunan elmastan sonra bilinen en sert malzemedir.
  2. (en)Hydroxyapatite

hidroksiamfetamin

  1. Bir tür amfetamin türevi.
  2. (en)Hydroxyamphetamine.

hidroksiasit

  1. Hidroksi ve karboksil radikallerinin her ikisini de içeren HO.R.COOH formüllü organik bileşik.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hidroksiamfetaminhidroksiasithidroksihidroksi apatithidroksi benzenhidroksi metilhidroksi naftalin
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın