herkesin arşınına göre bez vermezler ne demek?

 1. Genel kurallar herkesin istek ve gereksinmesine göre bozulamaz.
 2. Genel kurallar herkesin istek ve gereksinimine göre bozulamaz.

herkesin ağzı torba değil ki büzesin

 1. Başkalarının söyleyeceklerine engel olamazsınız.

herkesin ağzında

 1. (en)In the spot.

göre

 1. Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince
 2. Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran
 3. (en)According to.
 4. (en)In respect of.
 5. (en)Accordingly.
 6. (en)With respect to.
 7. (en)In accordance with.
 8. (en)For all.
 9. (en)Pursuant.
 10. (en)In pursuant of.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

herkesin ağzı torba değil ki büzesinherkesin ağzındaherkesin aklı bir olsa koyuna çoban bulunmazherkesin anlayabileceği biçimdeherkesin anlayacağı şekle sokmakherkesin bildiği gerçekherkesin birbiriyle karşılaştığı turnuvaherkesin eleştirisine uğrayan kişiherkesin geçtiği köprüden sen de geçherkesin gıpta ettiği kimse olmakherkesi ayağa kaldırmakherkesi kendine düşman görmeherkesi saran ani hisherkesherkes aklını pazara çıkarmış, yine kendi aklını almışherkes ayağa kalksınherkes bildiğini okurherkes davul çalar ama çomağı makama uyduramazarşınarşın malı kantar ile satılmazarşınlamaarşınlamakarşınlamamak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın