hayat ne demek?

Kökeni: Arapça

 1. Bir hayvan ya da bitkiyi anorganik ya da ölmüş organik maddeden ayıran özellik. Canlının metabolizma, büyüme, üreme, çevreye uyum gibi gösterdiği hayati olaylar.
 2. Genellikle köy ve kasaba evlerinde, üstü kapalı, bir veya birkaç yanı açık sofa.
 3. Kasaba ve köy evlerinde üstü kapalı, bir, iki veya üç tarafı açık sofa.
 4. Hayat biçimi, içinde yaşanılan şartların bütünü, yaşantı.
 5. Canlılarda, doğumdan ölüme kadar geçen süre.
 6. İçinde yaşanılan şartların bütünü, yaşantı.
 7. Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma.
 8. Yaşamayı sağlayan şartların bütünü.
 9. Canlı, sağ olma durumu.
 10. Geçim şartlarının bütünü.

  Hayatımı yazılarımla kazanırım.

  H. E. Adıvar
 11. Yaşam.

  Hayat sahnesinde yetmiş üç yaşın basamaklarındayım.

  H. F. Ozansoy
 12. Durum.

  Uzun dualardan sonra bana denizcilik hayatını anlatmaya başladı.

  R. N. Güntekin
 13. Yaşama, yaşayış.
 14. Yaşam, dirim.
 15. Yazgı.
 16. Avlu.
 17. Balkon.
 18. Sundurma.
 19. Bk. yaşam
 20. Yaşama, yaşayış.
 21. (en)Life.
 22. (en)Living.
 23. (en)Vita.
 24. (en)Existence.
 25. (en)Experience.
 26. (en)Heart's-blood.
 27. (en)Race.
 28. (fr)Vie
 29. (la)Vita:hayat

yaşam

 1. Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat
 2. Bir temel parçacığın oluşumu ve yok oluşu arasında geçen ortalama süre.time
 3. Cansız özdekten de, tinsel varlıktan da ayrı olarak canlıların (organizmaların) varlık biçimi ve varlık alanı; canlıların temel özelliği. Belirtileri: kendi kendine devinim, beslenme, çoğalma, üreme, etki ve tepki gösterme. Ancak, canlı ile cansız arasındaki kesin sınırı göstermek için henüz bilimsel araçlar tam yeterli değil. Örneğin, virüslerin en aşağı basamaktaki canlı varlıklar mı, yoksa kimyasal bir özdek mi olduğu henüz araştırma konusu; günümüzde canlı sorunu Aristoteles'in entelekheia kavramı ile ya da dirimsel etken (dirimselcilik) aracılığı ile çözülmeye uğraşılıyor. 2- Ölümün karşıtı: Varlıkların doğuşlarından ölümlerine dek uzanan her türden (özellikle beslenme, çoğalma) olayların bütünü. 3- (Fizikötesi bir ilke olarak:) a. Tini, düşünceyi de içine alan tümüyle doğal varlıklar, b. Doğa ve tin ilkesi olarak, her ikisinin kökü. c. Doğaya da egemen olan tinsel güç ya da doğayı da yaratan tanrısal güç olarak evrensel dirimlilik ilkesi. 4- Özel olarak insan yaşayışı için de kullanılan terim: a. Belli bir zaman sınırı içinde yaşanmış olan bedensel, ruhsal, tinsel olayların birliği, b. Biçim kazanmış yaşantıların tümü. c. Değerleri gerçekleştiren, insanın varoluşuna anlam veren ilke. d. İnsanın tinsel, tarihsel eylemlerinin tümü (Dilthey'de).
 4. Doğumdan ölüme kadar geçen süre, hayat.
 5. (en)Life.
 6. (en)Experience.
 7. (en)Lifetime.
 8. (en)Living.
 9. (en)Vita.
 10. (en)Animation.

hayat adamı

 1. Zamana kolayca uyan, her türlü güçlüğü yenmesini bilen kimse.
 2. (en)Man who enjoys life.
 3. (en)Man of the world.

hayat ağacı

 1. Soy ağacı, soy kütüğü.
 2. Beyinciğin kesitinde dıştaki boz madde bölümüne yayılarak dallanma gösteren ak maddenin oluşturduğu ağaç biçimi.
 3. Binaların dış cephelerine işlenen ve uzun ömürlü olmasını sağlayan özel ağaç motifi.
 4. Beyinciğin içinde, dik geçen bir kesitte görülen ak ve boz sinir dokusunun meydana getirdiği ağaç biçimindeki oluşum.
 5. Beyinciğin corpus medullare'siyle laminae albae'sinin tümüne (beyincik mediyan kesitlerde bir ağaç görünümünde olduğu için bu adı almıştır) verilen ad, arbor vita.
 6. Bk. yaşam ağacı
 7. (en)Arbor vitae.
 8. (fr)Arbre de vie

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hayat adamıhayat ağacıhayat arkadaşıhayat belirtisihayat bilgisihayat boyu yapılan işhayat bulmakhayat çizgisihayat destek sistemihayat devrelerihayahaya bağıhaya şişmesihayadarhayadid
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın