yaşam ne demek?

 1. Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat

  Yaşamın kurallarını, kendi aleyhinde işliyor varsaydığı günden bu yana, umursamamıştı.

  H. Taner
 2. Bir temel parçacığın oluşumu ve yok oluşu arasında geçen ortalama süre.time
 3. Cansız özdekten de, tinsel varlıktan da ayrı olarak canlıların (organizmaların) varlık biçimi ve varlık alanı; canlıların temel özelliği. Belirtileri: kendi kendine devinim, beslenme, çoğalma, üreme, etki ve tepki gösterme. Ancak, canlı ile cansız arasındaki kesin sınırı göstermek için henüz bilimsel araçlar tam yeterli değil. Örneğin, virüslerin en aşağı basamaktaki canlı varlıklar mı, yoksa kimyasal bir özdek mi olduğu henüz araştırma konusu; günümüzde canlı sorunu Aristoteles'in entelekheia kavramı ile ya da dirimsel etken (dirimselcilik) aracılığı ile çözülmeye uğraşılıyor. 2- Ölümün karşıtı: Varlıkların doğuşlarından ölümlerine dek uzanan her türden (özellikle beslenme, çoğalma) olayların bütünü. 3- (Fizikötesi bir ilke olarak:) a. Tini, düşünceyi de içine alan tümüyle doğal varlıklar, b. Doğa ve tin ilkesi olarak, her ikisinin kökü. c. Doğaya da egemen olan tinsel güç ya da doğayı da yaratan tanrısal güç olarak evrensel dirimlilik ilkesi. 4- Özel olarak insan yaşayışı için de kullanılan terim: a. Belli bir zaman sınırı içinde yaşanmış olan bedensel, ruhsal, tinsel olayların birliği, b. Biçim kazanmış yaşantıların tümü. c. Değerleri gerçekleştiren, insanın varoluşuna anlam veren ilke. d. İnsanın tinsel, tarihsel eylemlerinin tümü (Dilthey'de).
 4. Doğumdan ölüme kadar geçen süre, hayat.
 5. (en)Life.
 6. (en)Experience.
 7. (en)Lifetime.
 8. (en)Living.
 9. (en)Vita.
 10. (en)Animation.
 11. (en)Being.
 12. (en)Days.
 13. (en)Existence.
 14. (al)Lebensdauer
 15. (fr)Vie
 16. (fr)Durée de vie
 17. (la)Vita

yaşam ağacı

 1. Yaşamın yenilenmesini, ölümsüzlüğü ve verimliliği simgeleyen; insanla yaşamı arasındaki ilişkiyi gösteren efsane ağacı, a. bk. dünya ağacı.
 2. (en)Tree of life.
 3. (fr)Arbre de vie

yaşam alanı

 1. (Levvin) Kişi yada kişiler kümesi için gerçekler dünyasını oluşturan görüngülerin tümü. 2- Bir kişi ya da kümenin davranışlarını belirleyen gerçeklerin bütünlüğü.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yaşam ağacıyaşam alanıyaşam alanı yapısıyaşam aşamalarıyaşam baharındayaşam beklentisiyaşam belgeleriyaşam biçimiyaşam biçimleriyaşam boyuyaşayaşa basmakyaşa özgü ölüm hızıyaşagülyaşyaş ağaç kırığıyaş ağırlıkyaş akıtmakyaş ayrımcılığı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın