hatt ı zerendud ne demek?

 1. Altınla yazılmış celî yazı.

hatt

 1. Sınır. Çizgi. Hudud.

hatt ı bala

 1. Bk. doruk çizgisi

ı

 1. İzolösin amino asit.
 2. Hipoksantin.
 3. İyot.
 4. İnozin.
 5. İyonik kuvvet.
 6. Elektrik akımı.
 7. İyodun simgesi.
 8. Eylemsizlik momenti.
 9. İyonik şiddet.
 10. I-, iyodür iyonunun simgesi. (II)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hatthatt ı balahatt ı bürkanıhatt ı munassıfhatt ı mümasshatt ı taksim i miyahhattahatta açilmahatta daha iyisihatta hiçhathat amplifikatörühat aygıtı erişimihat bekçisihat blok anesteziıı bandıı bölgesiı hücrelerı sayılı cetvelı2s0 sessizı2s1 sessizıaaıağımıağım çukuru
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın