hattı mevhum ne demek?

  1. Hayali çizgi. (Osmanlıca'da yazılışı: hatt-ı mevhum)

hattı mismarı

  1. Çivi yazısı. (Osmanlıca'da yazılışı: hatt-ı mismarî)

hattı muvasala

  1. Erişme ve vasıl olma yolu. Birbirine kavuşup buluşma ve birleşme yeri. Birbirine münasebet kurabilme yolu. (Osmanlıca'da yazılışı: hatt-ı muvâsala)

mevhum

  1. Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş.
  2. Aslı olmayıp evham mahsulü olan. Vehim.
  3. (en)Eskimiş (mevhu:m) Arapça mevh°m.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hattı mismarıhattı muvasalahattı müdafaahattı münhanıhattı münkesirhattı balahattı butlanhattı desthattı dinlemehattı dinlemekhattı fasılhattı harekethattı hümayunhattı ictimai miyahhattı istivahatthatt ı balahatt ı bürkanıhatt ı munassıfhatt ı mümassmevhummevhumatmevhumemevhubmevhubatmevhubemevhubün lehmevhmevhibemevhibei ilahiyemevhibeiilahiyemevhilmevmevamevacibmevacib defterimevacib ihracı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın