hattı fasıl ne demek?

 1. Ayırıcı çizgi, fasledici çizgi.
 2. Osmanlıca'da yazılışı: hatt-ı fâsıl.

hattı bala

 1. Tepelerin en yüksek noktalarından geçtiği itibar edilen çizgi. Zirvelerden geçen hat. (Osmanlıca'da yazılışı: hatt-ı bâlâ)

hattı butlan

 1. İptal etmek gayesiyle bir kaydın veya künyenin üzerine çekilen çizgi. (Osmanlıca'da yazılışı: hatt-ı butlan)

fasıl

 1. Bölüm, kısım, devre
 2. Dönem, devre
 3. Belli bir sürede yapılan iş, karşılaşılan durum veya olay
 4. Peşrev, nakış, şarkı, saz semaisi vb. parçaların belli bir sıraya göre çalınıp söylenmesi
 5. Orta oyununa başlamadan önce saz takımının çaldığı köçek havası ve curcuna.
 6. Osmanlı ve Arap tiyatrosunda oyunun perde bölümü.
 7. Türk gölge oyununda konunun ya da öykünün bulunduğu kesim. Bu kesimde Hacivat ile Karagöz'den başka, oyunun çeşitli tipleri bir konunun kapsamı içinde ortaya çıkarlar.
 8. Bk. bölüm
 9. Bk. alt bölüm
 10. Fasıllara ayıran. Kısım kısım eden. (Osmanlıca'da yazılışı: fâsıl)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hattı balahattı butlanhattı desthattı dinlemehattı dinlemekhattı harekethattı hümayunhattı ictimai miyahhattı istivahattı mevhumhatthatt ı balahatt ı bürkanıhatt ı munassıfhatt ı mümassfasılfasıl heyetifasılafasıla vermekfasıla yı meftuhafasıla yı saltanatfasılai saltanatfasılalıfasılalı dönüşfasılalı geçişfasıhfasıhanefasıkfasıkı mahrumfasıkı mütecahir
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın