hatasını yakalamak ne demek?

 1. (en)Catch smb. tripping.

catch

 1. Sıkışmak
 2. Duymak; anlamak; farketmek
 3. Yakalamak, tutmak, ele geçirmek
 4. Yetişmek (trene, vapura, uçağa)
 5. Takılmak (elbise, çorap)
 6. Cezbetmek, çekmek, göz almak
 7. Büyülemek, teşhir etmek
 8. Yakalanmak
 9. Ateş almak, tutuşmak
 10. Yayılmak, sirayet etmek, geçmek

hatasını itiraf etmek

 1. (en)Eat humble pie.

hatasını kabule zorlanmak

 1. (en)Eat crow.

yakalamak

 1. Bir kimseyi veya bir şeyi elle tutmak
 2. Kaçan kimseyi ele geçirmek, derdest etmek.
 3. Bir kimsenin gitmesini engellemek, durdurmak
 4. Bir kimseyi hoşa gitmeyecek bir durumda bulmak, bir kimsenin suçu ortaya çıkmak.
 5. Bir kimsenin suçluluğunu gösteren söz, bakış veya işareti fark etmek.
 6. Birdenbire etkisi altına almak.
 7. Arayarak veya rastlantı sonucu bulup bağlantı kurmak
 8. Belirlemek, anlamak
 9. (en)Account.
 10. (en)Catch.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hatasını itiraf etmekhatasını kabule zorlanmakhatası olmakhatasıyla sevabıylahatasızyakalamakyakalamayakalama ayarlarıyakalama başlangıcıyakalama belgesiyakalama durdurulduyakala
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın