hasılat ne demek?

 1. Gelir, kazanç.
 2. Ürün.
 3. Gelir, kazanç.
 4. Bir üretim etkinliği sonunda yaratılan malların parasal değerleri. krş. gelir
 5. Bk. gelir
 6. Gelirler. Kazançlar. Elde edilenler. Kar. Mahsul. (Osmanlıca'da yazılışı: hâsılat)
 7. (en)[hasılat] receipt, revenues, returns, takings, drawings.
 8. (en)Proceeds, return.
 9. (en)Receipt.
 10. (en)Revenues.
 11. (en)Returns.
 12. (en)Takings.
 13. (en)Drawings.
 14. (en)Gate.
 15. (en)Return.
 16. (en)Take.
 17. (en)Produce.
 18. (en)Products.
 19. (en)Revenue.
 20. (en)Receipts.
 21. (en)Proceeds.

gelir

 1. Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat
 2. Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandığı ücret, aylık, kira vb., varidat, irat.
 3. Üretim etkinliklerine katılan üretim faktörlerinin yaratılan hasıladan bölüşüm sonunda aldıkları pay.
 4. Emek faktörünün işlendirilmesinden sağlanan maaş, ücret, bahşiş, prim; finansal araçlardan sağlanan faiz, kâr payı gibi sermaye getirileri; taşınmaz ve topraktan sağlanan kira, rant; iş göremezlik, çocuk desteği; sağlık, işsizlik sigortası ve emeklilik gibi sosyal güvenlik kapsamındaki transfer ödemeleri ile şans oyunları vb. kaynaklardan elde edilen para miktarı.
 5. Îrâd.
 6. Bir filmin herhangi bir sinema salonunda ya da oynatım süresi boyunca sağladığı para. (Kesintiligelir ya da kesintisizgelir olarak ikiye ayrılır).
 7. (en)Box office, box office (takings, receipt), take.
 8. (en)Income.
 9. (en)Revenue.
 10. (en)Revenues.

hasılat kirası

 1. Ürün kirası.
 2. (en)Building lease.

hasılat oranı

 1. Bk. getiri oranı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hasılat kirasıhasılat oranıhasılat sayılmayan gelirlerhasılat yönetimihasılatı safiyehasılatı seneviyyehasılatlıhasılahasılhasıl olan kanaathasıl olmakhasıhasıbhasıdhasıfhasıfane
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın