harmony uyum ne demek?

 1. Ahenk

ahenk

 1. Çalgılı eğlence, saz takımınca icra edilen beste.
 2. Sesler arasında uygunluk, düzen, makam.
 3. Renkler arasında uygunluk.
 4. Kasıt, niyet.
 5. Düzgün tarz ve gidiş.
 6. Uyum
 7. Uyuşma, anlaşma, uzlaşma
 8. Çalgılı eğlence
 9. Temel ses ile bir arada tınladığında uyum sağlayabilen, armonik ya da inarmonik olabilen ses ve bu sesin temel ses ile beraber tınlaması.
 10. Bk. ezgi

harmony armoni

 1. Harmoni

harmony in social relations

 1. Dirlik düzenlik

uyum

 1. Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk
 2. Bir cismin görüntüsünü tam ağ tabaka üzerine düşürebilmek için göz merceğinin dışbükeylik derecesini çoğaltıp azaltması olayı, mutabakat.
 3. Bir kelimede ünlülerin veya ünsüzlerin birbirlerini ünlü ve ünsüz uyumlarına bağlı olarak etkilemeleri, benzeşmeleri: ev-lilik, ara-larında; okul-umuz, okul-ları; sınıf-tan; açık-ça vb.
 4. Belirli bir uzaklıktaki bir nesneye bakmak için gözde (genellikle) kendiliğinden olan değişme.
 5. Herhangi bir canlının değişen çevre koşullarına kendini uyarlaması, adaptasyon, alışma, uyma.
 6. (en)Adaptation.
 7. (en)Congruity.
 8. (en)Unison.
 9. (en)Harmony.
 10. (en)Concordance.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

harmony armoniharmony in social relationsharmonyharmonyaharmonyumharmoniharmoni screenharmoniaharmonicharmonic analysisharmharm a processharm doerharmalharmalinuyumuyum bilgisiuyum çözümlemesiuyum derecesiuyum düzenleşimiuyum eksikliğiuyum fonuuyum halindeuyum içindeuyum ile ilgiliuyuuyu bebeğimuyu yavrumuyubuyuk
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın