harcama dengesi ne demek?

  1. Gelir harcama modelinde toplam harcamaların toplam gelire eşit olduğu noktaların geometrik yeri olan 45 derecelik doğruyla toplam harcama eğrisinin kesiştiği, toplam sızıntıların toplam katkılara eşit olduğu denge reel gayrisafi yurtiçi hasıla düzeyi.
  2. (en)Spending balance, spending balance relation.

harcama değiştirici politikalar

  1. Ödemeler bilânçosu dengesizliğini gidermek amacıyla toplam yurtiçi harcamaları artırmaya ya da azaltmaya yönelik para ve maliye politikaları gibi denkleştirme politikaları. krş. harcama kaydırıcı politikalar
  2. (en)Expenditure changing policies.

harcama daraltıcı politikalar

  1. Toplam istemi azaltmaya yönelik olarak uygulanan iktisat politikaları.
  2. (en)Expenditures dampening policies, contractionary expenditure policies.

dengesi

  1. (en)Balance of

Türetilmiş Kelimeler (bis)

harcama değiştirici politikalarharcama daraltıcı politikalarharcama ayrıntılarıharcama birimiharcama çarpanıharcama çevirici politikalarharcama çoğaltanıharcamaharcama esnekliğiharcama farkıharcaharcharhar gürhar harhar hurhar vurup harman savurmakdengesidengesi bozulabilirdengesi bozulmakdengesi her an bozulabilirdengesini bozmakdengesini kaybetmedengesini kaybetmekdengesini kaybettirmekdengesini korumakdengesizdengedenge ağırlığıdenge aletidenge alıştırmalarıdenge araçları
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın