hang by a thread ne demek?

 1. Pamuk ipliğŸi ile bağŸlı olmak, tehlikeli bir durumda olmak

hang

 1. Sallanmak, sarkmak
 2. Bağlanmak, dayanmak
 3. Bağlı olmak
 4. Eğilmek, batmak
 5. Asmak
 6. Asarak idam etmek.
 7. Asılmak, asılı olmak
 8. Sarkıtmak
 9. İpe çekmek
 10. Anlam, mana, kullanılış tarzı

hang about

 1. Aylak aylak dolaşmak, gezinmek, sallanmak, üşenmek, beklemek

by

 1. Yakın
 2. Bir kenara
 3. Asıl gayeden uzak ifade veya fikir
 4. Ilâve edilen veya ikinci derecede önemli olan şey.
 5. Edat yanında, yakınında, nezdinde
 6. Yakınından, yanından
 7. Ile, vasıtasıyla
 8. (-den),tarafından
 9. Kadar
 10. Göre

a

 1. Ülke, kurum ve yatırım araçlarının yüksek güvenilirlik aralığını gösteren ve derecelendirme kuruluşu tarafından verilen not. A'nın sayıları arttıkça güvenilirlik derecesi yükselir; işaret değişiklikleri her bir konum için olumlu veya olumsuz gelişmelere işaret eder (AA, AAA, A+, AA- vb).
 2. Yunanca yokluk ifade eden ön ek.
 3. Amper.
 4. Anot.
 5. Angström.
 6. Argon simgesi. (II)
 7. Kazanılmış bağışıklık yetmezlik sendromu.
 8. Bk. adres çözünümü iletişim kuralı
 9. (en)AIDS.
 10. (en)Association of Research-based Pharmaceutical Companies.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hanghang abouthang aroundhang backhang behindhang body swinginghang downhang firehang gliderhang glidinghanhan gibihan görünüşühan hamam sahibihan kapısından teğelti atmakbyby (main) forceby a fraction of an inchby a hairby a hairbreadthby a hairs breadthby a lengthby a majorityby a mechanismby a nosebb 52b addressb amplifierb and b
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın