hand ne demek?

 1. El
 2. Elle vermek, uzatmak.

  Please hand me that book. / O kitabı bana uzatır mısınız?

 3. Yakalamak.
 4. El vermek
 5. El gibi uzuv (maymun ayağı, şahin pençesi, Istakoz kıskacı)
 6. Yelkeni istinga edip sarmak
 7. Kudret, yetki, salahiyet
 8. Parmak, işe karışma
 9. Maharet, hüner
 10. El yazısı, imza
 11. Yardım
 12. Usta
 13. Yetki sahibi kimse
 14. Vermek, uzatmak, yardım etmek
 15. Atın yüksekliğini ölçmede kullanılan ve 10 cm'ye eşdeğer olan ölçü birimi.
 16. Işçi, amele
 17. Taraf, yan
 18. Saat yelkovanı veya akrebi
 19. Irgat, rençper
 20. Alkış
 21. Iskambil el, sıra
 22. Oyun
 23. Hevenk
 24. Tütün yaprağı demeti

el

 1. Batı Samileri'nin en önemli totemi
 2. Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümüne verilen ad.
 3. Sahiplik, mülkiyet.
 4. Kez, defa.
 5. İskambil oyunlarında kâğıt atma sırası.
 6. Yönetim, baskı, etki.
 7. Bazı nesne ve araçların tutmaya yarayan bölümü.
 8. Aracı, vasıta.
 9. Yabancı, yakınların dışında kalan kimse
 10. Ülke, yurt, il

hand and foot

 1. Elini ayağını oynatamayacak şekilde, el pençe divan

hand and glove

 1. Sıkı fıkı, samimi, yakın ilişŸki içinde birlikte çalışŸma

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hand and foothand and glovehand and hearthand annotationhand aroundhand backhand baggagehand boomhand brakehand brake indicatorhanhan gibihan görünüşühan hamam sahibihan kapısından teğelti atmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın