halkasal fotofosforilasyon ne demek?

 1. Fotosentezin aydınlık reaksiyonlarında meydana gelen olay. NADPH'nin meydana gelişinde olduğu gibi fotosistem I'de elektronların taşınması yoludur. Elektronlar fotosistem I'den ferrodoksine ve buradan da fotosistem II'nin sito-krom b6 molekülüne taşınır. Bu sırada yeniden ATP açığa çıkar. Böylece kloroplâstın ve hücrenin ihtiyacı için yeni bir ATP kaynağı meydana gelir. Burada elektronlar yer değiştirmeden halkasal olarak dolaşır.
 2. (en)Cyclic photophosphorylation.
 3. (fr)Photophosphorilation cyclique

halkasal adenozin monofosfat

 1. Döngüsel adenozin monofosfat.
 2. (en)Cyclic adenosine monophosphate.

halkasal adenozin monofosfat camp

 1. Adenozin monofosfatta, şekerin 5' karbonuna bağlı fosforik asidin adenilat siklaz aracılığı ile ribozun 3' karbonuna bağlanması ile meydana gelen bir nükleotit. Bezlerin hormonal kontrolünde, hücreler arası haberleşmede, kanser hücrelerinde ve çok çeşitli hücre aktivitesinde önemli rolü olan, çeşitli metabolik olaylarda ikinci haberci molekül olarak kullanılan bir molekül. Siklik adenozin mo-nofosfat, halkasal AMP.
 2. (en)Cyclic adenosine monophosphate.
 3. (al)Zyklische Adenosine Monophosphate
 4. (fr)Monophosphate adénosine cyclique

fotofosforilasyon

 1. Fotosentez sırasında ışık enerjisi kullanılarak ATP teşekkülü.
 2. Fotosentez esnasında kloroplastlarda ışık enerjisi kullanılarak ADP'nin ATP'ye dönüştürülmesi.
 3. Fotosentez sırasında ışık enerjisi kullanılarak ATP'nin oluşumu, fotosentetik fosforilasyon.
 4. (en)Photophosphorilation.
 5. (en)Photophosphorylation.
 6. (en)Photophosphorilotion.
 7. (al)Photophosphorilation
 8. (fr)Photophosphorilation

Türetilmiş Kelimeler (bis)

halkasal adenozin monofosfathalkasal adenozin monofosfat camphalkasal amphalkasal dnahalkasal fosforilasyonhalkasal gmphalkasal guanozin monofosfathalkasal guanozin monofosfat cgmphalkahalka açıkhalka açık anonim ortaklıkhalka açık anonim şirkethalka açık kütüphanehalkhalk adamıhalk ağzıhalk alasıhalk anamalcılığıfotofosforilasyon
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın