halil ibrahim sofrası ne demek?

 1. Herkese açık bol ve bereketli sofra

halil

 1. Kişinin devamlı beraber olduğu, sırlarını paylaştığı, huyu huyuna, suyu suyuna uyan samimi arkadaşı, dost.
 2. Sadık, samimi, dost.
 3. Allah'ın dostu.
 4. Sadık dost.
 5. Sevgili.

halil ıbrahim bereketi

 1. Ibrahim peygamber'i işaretle bolluk, refah anlatır.

ibrahim

 1. Peygamber adı.
 2. İnananların babası.
 3. İbrahim kelimesi, İbranicede baba anlamına gelen "eb"; ve cumhur demek olan "reham" kelimelerinden meydana gelmiştir. "Ebu-l cumhur" ise; cumhurun babası demektir. Bu ismi meydana getiren kelimelerin ikisinin de hareke veya telaffuzlarını az bir değişiklik yapmakla yine bu manalar Arapçada vardır. Bu da İbranilerle Arapların yakınlıklarına delildir.
 4. Halilullah ve Halil-ür Rahman da denir. Peygamberlerden İshak ve İsmail'in (A.S.) babasıdır. Yirmi sahifelik kitap kendisine nazil olmuştur. Süryanice konuşurdu. Peygamberimizin de (A.S.V.) ceddi idi. Urfa'da doğduğu da rivayet edilir. Zamanın kralı Nemrud tarafından ateşe atılmak istendi, mu'cize olarak ateş onu yakmadı. En şiddetli zamanda dahi Allah'tan başka kimsenin dostluğunu kabul etmediğinden, sadece ondan meded beklediğinden kendisine Halilullah denilmiştir. Sonra Mısır'a ve Kenan iline gitti. Oğlu İsmail (A.S.) ile birlikte Kabe-i Muazzama'yı yeniden inşa' ettiler. Kudüs'te medfun'dur.( $ Ayet-i Kerimesinin delaletine göre, Hazret-i İbrahim ateşe atıldığı zaman, ateşin harareti burudete inkılab etmesi, beşerin keşfettiği yakıcı olmayan mertebe-i nariyeye örnek ve me'hazdır. İ.İ.)(Hazret-i İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrud'a karşı imate ve ihyada Güneş'in tulu' ve gurubuna intikali, cüz'i imate ve ihyadan külli imate ve ihyaya intikaldir ve bir terakkidir. O delilin en parlak ve en geniş dairesini göstermektir. Yoksa bir kısım ehl-i tefsirin dedikleri gibi, hafi delili bırakıp, zahir delile çıkmak değildir. M.)

sofra

 1. Masa, sini vb. şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu
 2. Yemek (yedirme ve yeme).
 3. Birlikte yemek yiyenlerin tümü.
 4. Genellikle tekerlek biçiminde, üzerinde yemek de yenebilen ayaklı hamur tahtası
 5. Halı göbeğinde daire biçimindeki çiçekli bölüm.
 6. Anüs.
 7. Hlk. Anüs.
 8. (en)Table.
 9. (en)Dinner table.
 10. (en)Board.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

halilhalil ıbrahim bereketihalil ibrahim bereketihalilehaliliyyehalilullahhalilür rahmanhalihali alemhali apre makinesihali basma makinesihali hamurhalhal aykırılığıhal böyle ikenhal çekerliğihal değişikliğiibrahimibrahim bin edhemibrahim desukıibrahim hakkıibrahimvariibraibra etmekibra senediibrad
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın