ibrahim desukı ne demek?

  1. Büyük alim ve mutasavvıflardan olup büyük makam sahibi bir zatdır. Pek meşhur ve çok güzel sözleri ve mev'izaları vardır. 676 tarihinde 43 yaşında Şam'da vefat etmiştir. (K.S.) (Osmanlıca'da yazılışı: ibrahim desukî)

ibrahim bin edhem

  1. Babası Belh Şehrinin Padişahı idi. Hicri 2. asırda yetişmiş büyük bir veliyullahtır. Bir çok kerametleri görülmüş, Allah rızası yolunda dünya saltanatını terk ederek fakirliği kabul etmiş ve bütün ömrünü ibadet ve taat ile geçirmiştir. Kerametleri dillere destandır.

ibrahim hakkı

  1. (K.S.) : Hi: 12. asırda yaşamış büyük alim ve mutasavvıftır. Hasankale'li olup en son Tillo'da yaşamıştır. Marifetname isimli meşhur eseri vardır.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ibrahim bin edhemibrahim hakkıibrahimibrahimvariibraibra etmekibra senediibraddesudasyondesudationdesuetudeDesulfotomaculumDesulfotomaculum nigrificansdesdesadesaccharifydesactivatedesaferentasyon
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın