hacim merkezli küp ne demek?

 1. Bk. oylum özekli küp

oylum özekli küp

 1. Atomları, küp köşeleri ile özeğine yerleşmiş olan küp.

hacim

 1. Bir cismin uzayda doldurduğu boşluk, oylum, cirim, sıygı.
 2. Bk. oylum
 3. Saldıran. Hücum eden.
 4. (en)Capacity.
 5. (en)Body.
 6. (en)Bulk.
 7. (en)Gauge.
 8. (en)Size.
 9. (en)Mass.
 10. (en)Content.

hacim birimi

 1. (en)Capacity unit

merkez

 1. Bir ülkenin, bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri.
 2. Bir işin öğretildiği yer.
 3. Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer
 4. Belirli bir yerin ortası.
 5. Polis karakolu
 6. Biçim, durum, yol.
 7. Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşegenlerin kesişme noktası.
 8. Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek.
 9. Özek.
 10. Bk. özek

küp

 1. Su, pekmez, yağ vb. sıvıları veya un, buğday gibi tahılları saklamaya yarayan, geniş karınlı, dibi dar toprak kap
 2. Sarhoş.
 3. Birbirine eşit karelerden oluşan altı yüzlü dikdörtgen, mikâp.
 4. Bu biçimindeki nesne.
 5. Bir cismin hacim hesabında kullanılan ölçü birimi.
 6. Bir sayının üçüncü kuvveti: (43)=4x4x4=64.
 7. 1 - Uzayda on iki ayrıtının tümü eş uzunlukta, yüzleri birbirine eşleşik dördüller olan altıyüzlü. 2 - (…)nin, eş uzunluklu n sayıda kapalı aralığın çarpım kümesinden oluşan altkümesi.
 8. (en)Cube.
 9. (en)Cubic.
 10. (en)Earthenware jar.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hacimhacim birimihacim büyümesihacim değişimihacim dozuhacim küçültmehacim ölçmehacim ölçme ile ilgilihacim ölçü birimlerihacim ölçümlühacihacibhacibeynhacibi barihacibi yeminmerkezli eğrimerkezli koniklermerkezli kuadriklermerkezlememerkezleme çenesimerkezleme kontrolümerkezlemekmerkezlenerek sarılmış bobinmerkezmerkez açımerkez avrupamerkez bankasımerkez bankası avanslarımerkebmerkelmerkel cellmerkel cell tumorsmerkel disk
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın