hücceti müteaddiye ne demek?

  1. Taraflara münhasır olmayıp başkalarını da alakalandıran delil. (Osmanlıca'da yazılışı: hüccet-i müteaddiye)

hücceti dafia

  1. Bir şeyi isbata değil, ancak taleb ve iddiayı defetmeğe yarıyan hüccet. (Osmanlıca'da yazılışı: hüccet-i dâfia)

hücceti kasıra

  1. Şahsa mahsus olup başkasına taalluk etmeyen hüccet. (Osmanlıca'da yazılışı: hüccet-i kasıra)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hücceti dafiahücceti kasırahücceti katıahücceti müsbitehücceti zahriyehüccethüccabhüccacmüteaddiyetmüteaddimüteaddi fiilmüteaddidmüteadditmüteaddı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın