groan ne demek?

 1. İnlemek, ah etmek
 2. Yük altında olmak
 3. Hasret çekmek
 4. İnilti, figan
 5. Sızlanmak
 6. Figan etmek
 7. İnleyecek derecede ıstırap çekmek
 8. Gıcırdamak
 9. Sıkıntı

groaner

 1. Figan eden kimse, inleyen kimse, ah eden kimse

groaning

 1. Inilti, inleme
 2. Inleyen

Türetilmiş Kelimeler (bis)

groanergroaninggroatgroatsgrobeton
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın