gravitate to ne demek?

 1. Dogru yönel

dogru

 1. (en)Straight forward

gravitate towards

 1. Dogru yönel

gravitate

 1. Cazibesine kapılmak
 2. Batmak
 3. Yerçekimi ile hareket etmek
 4. Çekilmek
 5. Çökelmek, çökmek
 6. Çekimine kapılmak

to

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. Ile
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gravitate towardsgravitategravitationgravitationalgravitational attractiongravitasgravitasyongravitasyon merkezigravitasyon sabitigravitgravidgravid segmentgravidagravidicgravidiktoto a callto a certain degreeto a conversationto a crumbto a dayto a degreeto a distanceto a faultto a great extenttt 1t 3T antijenleriT bağımlı antijen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın