granüler venereal hastalık ne demek?

 1. Çoğu evcil hayvanda rastlanmakla birlikte, özellikle düvelerde vulva mukozasında, boğalarda penis derisinde ve prepusyumda, yaklaşık 1 milimetre çapında, çeşitli mikroorganizmalara karşı özel olmayan lenfoid hiperplazilerden kaynaklanan, yuvarlak düğümcük tarzında küçük sert kabartılarla belirgin patolojik değişim, granüler vajina yangısı, granüler vajinitis, nodüler vajinitis, granüler vulvovajinitis.
 2. (en)Granular venereal disease.

granüler

 1. Tanecikli

granüler hücre miyoblastomu

 1. Bk. granüler hücre schwannomu.
 2. (en)Granular cell myoblastoma.

venereal

 1. Cinsel temasa ait olan
 2. Cinsel temastan meydana gelen
 3. (en)Venereal.
 4. Zührevi
 5. Cinsel ilişki ile bulaşan, cinsel ilişki ile ilgili
 6. Cinsel ilişkiye ait

hastalık

 1. Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı
 2. Ruh sağlığının bozulması durumu.
 3. Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk.
 4. Aşırı düşkünlük, tutku.
 5. Sayrılık
 6. Nedeni, vücutta oluşturduğu değişimleri ve iyileşme olanağı bilinen veya bilinmeyen, karakteristik belirtiler ve bulgular dizisiyle kendini gösteren vücudun herhangi bir bölümü, organ veya sisteminin normal yapısı ve işlevlerinin kesilmesi veya sapması, sayrılık, maraz, rahatsızlık, hlk. illet, kem, morbus, toga.
 7. Çeşitli dış faktörlerin etkisi sonucu vücudun bir bölümü veya tamamında normal fonksiyonun bozulması durumu.
 8. (en)Illness.
 9. (en)Disease.
 10. (en)Sickness.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

granülergranüler hücre miyoblastomugranüler hücre Schwannomugranüler hücre tümörügranüler pnömositgranüler vajina yangısıgranüler vajinitisgranüler vulvovajinitisgranüle etmekgranülgranül durumuna getirmegranül yemgranülarisgranülasyovenerealvenereal diseasevenereal spirochaetosis of rabbitsvenereologicalvenereologistvenerabilityvenerablevenerable old manvenerablyveneralvenectasiavenectomyvenedikvenedik altınıvenedik altınları
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın