giymesi kolay şey ne demek?

 1. (en)Slip on.

slip

 1. Kısa kesilmiş, kısa biçilmiş, küçük deniz donu.
 2. Paçasız, kasıklara oturacak biçimde dikilmiş külot.
 3. Satış belgesi.
 4. (en)To move along the surface of a thing without bounding, rolling, or stepping; to slide; to glide.
 5. (en)To slide; to lose one's footing or one's hold; not to tread firmly; as, it is necessary to walk carefully lest the foot should slip.
 6. (en)To depart, withdraw, enter, appear, intrude, or escape as if by sliding; to go or come in a quiet, furtive manner; as, some errors slipped into the work.
 7. (en)To err; to fall into error or fault.
 8. (en)To cause to move smoothly and quickly; to slide; to convey gently or secretly.
 9. (en)To omit; to loose by negligence.
 10. (en)To cut slips from; to cut; to take off; to make a slip or slips of; as, to slip a piece of cloth or paper.

giymesi kolay olan

 1. (en)Slip on.

giyme

 1. Giymek işi.
 2. (en)Dressing, wearing, vesting.

kolay

 1. Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı
 2. Kolaylık.
 3. Kolayca, sıkıntısız bir biçimde, basit
 4. (en)Easy.
 5. (en)Simple.
 6. (en)Smooth.
 7. (en)Unlaboured.
 8. (en)Effortless.
 9. (en)Uncomplicated.
 10. (en)Ready.

şey

 1. Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, genellikle belirsiz anlamda söylenen bir söz. Kararsızlık ifade biçimi.
 2. Nesne, madde
 3. Kararsızlık durumunda muhtelif sorulara cevap için tercih edilen bir ifade biçimi.
 4. (Günlük dilde) Herhangi bir düşünce konusunu göstermeğe yarayan belirsiz terim. (Felsefede) 1- Düşünen bilincin konusu olabilen, gerçekte var olmayıp da yalnızca düşünülmüş olan herşey. Bu anlamda: düşünce nesnesi = ens rationis. 2- Kişiye karşıt olarak: Bilinçten yoksun varlık. 3- Gerçek olan, bilincin dışında, kendi başına var olan tek nesne (ens reale). Böyle bir var olan, tek nesne olarak niteliklerin taşıyıcısı töz diye de anlaşılır. 4- Duyularla kavranabilen cisimsel nesne.
 5. Bk. nesne
 6. (en)Stuff.
 7. (en)Object.
 8. (en)Matter.
 9. (en)Article.
 10. (en)Affair.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

giymesi kolay olangiymegiymekgiymemekgiymiş olarakgiygiyagiyabi hükümgiyardiyagiyardiyakırankolaykolay adkolay aldanankolay aldatılankolay anlamayankolay anlaşılabilir şekildekolay anlaşılankolay anlaşılan şeykolay anlaşılırkolay arıtmakolakola ağacıkola binmekola cevizikola çıkma
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın