getiri oranı ne demek?

 1. Bir yatırımdan elde edilen kârın yatırım tutarına veya bir menkul değerin getirisinin cari piyasa fiyatına bölünmesiyle hesaplanan oran.
 2. (en)Rate of return, rate of yield.

getiri dizini

 1. Portföydeki menkul değerlerin başarımlarını göstermek için menkul değerlerin fiyatlarındaki değişimlerin yanı sıra ödenen kâr paylarını da dikkate alarak hesaplanan dizin.
 2. (en)Yield index, return index.

getiri eğrisi

 1. Bir menkul değerin getirisi ile vadesi dolana kadar geçen dönem arasındaki ilişkinin grafiksel gösterimi.
 2. (en)Yield curve, return curve.

ora

 1. O yer
 2. Kıyı, kenar, çizgi, sınır.Dgr.: anat. ora
 3. (en)That place.
 4. (en)Money of account among the Anglo-Saxons, valued, in the Domesday Book, at twenty pence sterling.
 5. (en)UW Office of Regional Affairs.
 6. (en)UCLA Office of Research Administration.
 7. (en)FDA's Office of Regulatory Affairs.
 8. (en)Office of Regulatory Affairs; Branch of FDA which is responsible for district offices and therefore also controls the inspections of manufacturers.
 9. (en)Parameter file.
 10. (en)An ORA is an assessment of a customer system provided by Oracle Consulting.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

getiri dizinigetiri eğrisigetiri endekslerigetiri sağlamakgetirigetiricigetirici branşiyal arterlergetirici damargetirici lenf damarıgetirici lenfatik damargetirgetir götür işigetirengetirgötürgetirgötür dosyasıoranoran bilgisioran birimioran değiştiroran dışıoraorachoracheoracıkoracıkta
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın