gerileme ne demek?

 1. Bir dokunun, bir organın bir evrim geçirmesi veya bir yapının basitleşmesi.
 2. Sonuçlardan ilkelere, etkilerden sebeplere ve birleşiklerden yalınçlara doğru usa vurma işlemi.
 3. Kavrama yeteneğinin giderek zayıflaması durumu.
 4. Geri çekilme, ricat.
 5. Gerilemek işi.
 6. Sonuçlardan ilkelere, etkilerden nedenlere ve bileşikten yalınca doğru usavurma işlemi. 2.-Yakın geçmişle ya da yeni olaylarla ilişkili anıların azalması.
 7. Gerçekliklerin ağır bastığı yetişkinler dünyasının güçlükleri karşısında, çocukluk yıllarının anılarıyle dolu bir düş dünyasına kaçış.
 8. Yetişkinlerde çocukça davranışların yeniden başlaması.
 9. Etkili biçimde ayırımlar yapma, yargılama ve usavurma yeteneğinin yitirilmesi.
 10. Bkz. regresyon
 11. (en)Regression.
 12. (en)Decline.
 13. (en)Recession.
 14. (en)Retreat.
 15. (en)Setback.
 16. (en)Withdrawal.
 17. (en)Back tracking.
 18. (en)Retrogression.
 19. (en)Deterioration.
 20. (en)Devolution.
 21. (en)Falling off.
 22. (en)Retrocession.
 23. (en)Backtracking.

regresyon

 1. Diğer bir olayın belirli bir büyüklüğüne karşılık bulan bir olayın yaklaşık büyüklüğünü bulma amacını güden işlem.
 2. Bk. deniz gerilemesi
 3. Bk. birlikte gidişim
 4. Bir hastalık belirtisinin gerilemesi, şiddetinin azalması.
 5. Gerileme
 6. Gerileme; bir organın yapı ve görev bakımından gerilemesi.
 7. Hastalık veya yangı belirtilerinin gerilemesi, belirtilerin yatışması.
 8. Y değişkeninin X bağımsız değişkenine matematiksel bir ifadeyle bağımlı olması.
 9. Hastalık belirtilerinin gerilemesi, belirtilerin yatışması.
 10. Bk. bağlanım

gerileme çizgileri

 1. İstatistikde ve yanılgılar hesabında söz edilir: X, Y gibi iki nicelik için ölçülen Xi, Yi değerlerinin ortalaması X, Y; AXi = Xi-x, AYi = Yi-Y olmak üzere, (AXi, A Yi) çiftlerinin çizgede verdiği noktalardan geçen en olası AY = f (AX) ve AX = q(AY) eğrileri.
 2. (en)Regression lines.
 3. (fr)Lignes de régression

gerileme denklemi

 1. Gerileme çizgilerine ilişkin denklem.
 2. (en)Regression equation.
 3. (fr)Équation de régression

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gerileme çizgilerigerileme denklemigerilemekgerilemeli usyarılımgerilememekgerile gerilegerilebilengerilebilirgerilebilirlikgerilekgerilgerigeri akımgeri akışgeri akış özofagitisigeri akış vanası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın