gerileme denklemi ne demek?

 1. Gerileme çizgilerine ilişkin denklem.
 2. (en)Regression equation.
 3. (fr)Équation de régression

gerileme

 1. Bkz. regresyon
 2. Bir dokunun, bir organın bir evrim geçirmesi veya bir yapının basitleşmesi.
 3. Sonuçlardan ilkelere, etkilerden sebeplere ve birleşiklerden yalınçlara doğru usa vurma işlemi.
 4. Kavrama yeteneğinin giderek zayıflaması durumu.
 5. Geri çekilme, ricat.
 6. Gerilemek işi.
 7. Sonuçlardan ilkelere, etkilerden nedenlere ve bileşikten yalınca doğru usavurma işlemi. 2.-Yakın geçmişle ya da yeni olaylarla ilişkili anıların azalması.
 8. Gerçekliklerin ağır bastığı yetişkinler dünyasının güçlükleri karşısında, çocukluk yıllarının anılarıyle dolu bir düş dünyasına kaçış.
 9. Yetişkinlerde çocukça davranışların yeniden başlaması.
 10. Etkili biçimde ayırımlar yapma, yargılama ve usavurma yeteneğinin yitirilmesi.

gerileme çizgileri

 1. İstatistikde ve yanılgılar hesabında söz edilir: X, Y gibi iki nicelik için ölçülen Xi, Yi değerlerinin ortalaması X, Y; AXi = Xi-x, AYi = Yi-Y olmak üzere, (AXi, A Yi) çiftlerinin çizgede verdiği noktalardan geçen en olası AY = f (AX) ve AX = q(AY) eğrileri.
 2. (en)Regression lines.
 3. (fr)Lignes de régression

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gerilemegerileme çizgilerigerilemekgerilemeli usyarılımgerilememekgerile gerilegerilebilengerilebilirgerilebilirlikgerilekgerilgerigeri akımgeri akışgeri akış özofagitisigeri akış vanasıdenklemin diğer tarafına geçirmedenklemin indirgenmesidenklemin mertebesidenklemin öbür tarafına geçirmekdenklemin sağlanmasıdenklemin tanım bölgesidenklemdenklem düzenleyicidenklem düzenleyicisi sunucusudenklem ile göstermekdenklem numarasını girindenkdenk balamadenk bütçedenk bütçe çarpanıdenk bütçe çoğaltanı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın