gerilek özümleme ne demek?

 1. Arkadan gelen sesin öncekini özümlemesi: Iztırap'tan Istırap gibi.
 2. (fr)Assimilation regressive

gerilek

 1. Kendi üstüne geri dönen veya döner görünen.
 2. (en)Regressive.

gerilek bileşik

 1. Bkz. Bileşim.

özümleme

 1. Edinilmiş olan bilgileri kendi öz malı durumuna getirme.
 2. Özümlemek işi, yapım, temessül, temsil, asimilasyon, anabolizma, yadımlama karşıtı.
 3. Ototrof organizmalarda karbondioksit, azot, su gibi basit inorganik maddelerin çevreden alınarak organizmanın kompleks organik bileşiklerine katılması.
 4. Heterotrof organizmalarda sindirilen besin maddelerinin kompleks biyomoleküllere dönüştürülmesi. Asimilâsyon.
 5. Yoğaltım.
 6. Metabolizmanın doku yapımıyla ilgili bölümü, parçalanan gıda maddelerinin özümleme sonucu vücuda yarayışlı biçime sokularak dokuların yapısında yer alışı, bu amaca yönelik vücutta seyreden biyokimyasal olaylar dizisi, anabolizma, asimilasyon, yeniden sentez, anabolik reaksiyonlar.
 7. (en)Assimilation.
 8. (al)Assimilation
 9. (fr)Assimilation
 10. (la)Ad: ...ye, ...ya; similis: benzer

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gerilekgerilek bileşikgerilek vurgugerile gerilegerilebilengerilebilirgerilebilirlikgerilgerigeri akımgeri akışgeri akış özofagitisigeri akış vanasıgergerade in diesem augenblickgeraldgerald fordgeraldine chaplinözümlemeözümleme dokusuözümleme olayları bütünüözümlemedokusuözümlemeközümlemeli değişmeözümlemeli örneksemeözümlememeközüm
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın