gemalmaz ne demek?

  1. Asi, söz dinlemeyen.
  2. Dik kafalı kimse.

gemara

  1. Gemara, Mişna ile ilgili yorum içeren Tilmud'un bir bölümü, Musevi dininin Sözlü Kanunu'nun bir bölümü

gematria

  1. Gematria, kelimelerin sayısal değerini kullanarak İbrani kutsal kitaplarını yorumlama yöntemi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gemaragematriagemgem almakgem almamakgem almayan atın ölümü yakındırgem dioller
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın