geciken akım ne demek?

 1. (en)Lagging current.

lagging

 1. Keçe veya asbest ile kaplama veya döşeme
 2. Kemer kalıbı döşemesi.
 3. Ahşap kaplama, yalıtım, yalıtım malzemesi

geciken akış

 1. Pis ve kirli su borularında suyun akışının gecikmesi hali.

geciken yük

 1. (en)Lagging load.

akım

 1. Akma işi.
 2. Hava, su vb. akışkan maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, cereyan
 3. Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, cereyan tarz.
 4. Debi.
 5. Bir akarsuyun herhangi bir kesiminde saniyede geçirdiği suyun oylumu : m3/sn.
 6. Bir iletken özdek içinde özgür eksiciklerin, eksi ve artı üşerlerin elektriksel alan etkisi ile akışları.
 7. Bir iletken boyunca elektronların deviniminden oluşan durum.
 8. Birim zamanda, dik bir kesitten geçen özdek, kıvıl yük vb. ilişkin nicelik.
 9. Ekin, harmandan kalkan buğday.
 10. Düşünce, iletim.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

geciken akışgeciken yükgecikengecikerekgecikilmegecgecbazgecegece açık bırakılan hafif ışıkgece aydınlığıakımakım açıkakım antinoduakım armonikleriakım ayarlayıcıakım bağlağıakım birimiakım bobiniakım çekmeakım çeviriciakıakı ak karası karaakı ile çıkmakakı karası geçitte belli olurakı yoğunluğu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın