gayri matbu ne demek?

  1. Basılmamış.

gayri maddı hak

  1. Bk. soyut hak

gayri mahdut

  1. Sınırsız, sonsuz, uçsuz.

matbu

  1. Basılı, basılmış (kâğıt, kitap vb.).
  2. Tab' olunmuş. basılmış, kitap veya gazete haline gelmiş. Basılıp matbaadan çıkmış olan.
  3. (en)Printed basılı.
  4. (en)Printed (matter.
  5. (en)Printed.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gayri maddı hakgayri mahdutgayri mahsusgayri makulgayri malumgayrigayri ahlakıgayri ahlakigayri aklıgayri akligayri askerigayri caizgayri cinsi çoğalmagayri faalgayri faal nüfusgayrgayr gayirgayr ı mütecanis ül ecnihegayr i ahlakigayr i ahlakiyematbumatbu eserlermatbu evrakmatbu kalem eserlerimatbu katalogmatbu kitapmatbuamatbuatmatbuat cürümlerimatbuat kanununu ihlalmatbmatbaamatbaa harfimatbaa harflerimatbaa hatasi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın