gagasından yakalamak ne demek?

 1. Bir kimseyi karşı koyamayacak duruma getirmek.

gagası ile toplamak

 1. (en)Pick.

gagasız

 1. (en)Beakless.

yakalamak

 1. Bir kimseyi veya bir şeyi elle tutmak
 2. Kaçan kimseyi ele geçirmek, derdest etmek.
 3. Bir kimsenin gitmesini engellemek, durdurmak
 4. Bir kimseyi hoşa gitmeyecek bir durumda bulmak, bir kimsenin suçu ortaya çıkmak.
 5. Bir kimsenin suçluluğunu gösteren söz, bakış veya işareti fark etmek.
 6. Birdenbire etkisi altına almak.
 7. Arayarak veya rastlantı sonucu bulup bağlantı kurmak
 8. Belirlemek, anlamak
 9. (en)Account.
 10. (en)Catch.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gagası ile toplamakgagasızgagagaga açıklığıgaga burungaga burunlugaga gibiyakalamakyakalamayakalama ayarlarıyakalama başlangıcıyakalama belgesiyakalama durdurulduyakala
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın