gür ses ne demek?

 1. (en)Stentorian voice

stentorian

 1. Gök gürültüsü gibi, gür (ses)

gür saç

 1. (en)Bush.

gür açınık

 1. Ağır açınıklardan a açınığı.
 2. (fr)Voyelle éclatante

ses

 1. Kulağın duyabildiği titreşim, seda, ün
 2. Ciğerlerden gelen havanın ses yolunda yaptığı titreşim
 3. Duygu ve düşünce
 4. Herhangi bir davranış, tutum karşısında uyanan ruhsal tepki.
 5. Aralarında uyum bulunan titreşimler.
 6. (Derleme.. fonem,ses unsuru,seslik, ün) Kulağın duyabildiği titreşim.
 7. İşitme duyusunu, uyaran dalga; bu tür dalgaların beynin işitme özeğini etkilemesi.
 8. Titreşimli bir kaynaktan çıkan, belirli bir ortamda uzunlamasına dalgalar biçiminde yayılan basıncın etkisiyle kulağın algıladığı duyu.
 9. (en)Sound, phonem.
 10. (en)Speech.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gür saçgür açınıkgürgürakgürakangürakıngüralgüralpgüralpangürangübleğgübleğegübregübre araştırma bilimigübre böceğisesses resim taşıyıcı aralığıses 1394ses absorpsiyon katsayısıses açısındanses ahengises aksettiren cihazses aktarmasıses alses alametlerisese constituer prisonnierse defendendose desimalse perdre
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın