güç ayrılıkları ne demek?

 1. Demokrasi yönetiminde yasama, yargılama ve yürütme gücünün birbirinden ayrılması ve ulus adına kullanılması.
 2. (en)Reparation of powers.
 3. (fr)Réparation des pouvoirs

güç

 1. Ağır ve yorucu emekle yapılan, müşkül.
 2. Yapılması zor, çetin, kolay karşıtı
 3. Zorlukla
 4. Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet.
 5. Bir olaya yol açan her türlü hareket, kuvvet, takat.
 6. Sınırsız, mutlak nitelik.
 7. Büyük etkinliği ve önemi olan nitelik.
 8. Bir cihazın, bir mekanizmanın iş yapabilme niteliği.
 9. Siyasi, ekonomik, askerî vb. bakımlardan etki ve önemi büyük olan devlet.
 10. Bir ulus, bir ordu vb.nin ekonomik, endüstriyel ve askerî potansiyeli.

güç alanı

 1. Yaşam alanının, kişice denetlenebilen bölgesi.

ayrılık

 1. Ayrı olma durumu.
 2. Birinden uzak düşme.
 3. Düşünce, görüş veya duygu arasındaki uymazlık, mübayenet.
 4. Evlilik birliğinin yargıç kararı ile geçici bir süre için kaldırılması.
 5. Ölçülen değerlerin belli bir değere olan farkı.
 6. Bir makine parçasında, bir boyutun itibari değeriyle, bu boyut için kabul edililebilir en büyük ve en küçük değer arasındaki cebirsel fark.
 7. (en)Parting.
 8. (en)Separation.
 9. (en)Dissimilarity.
 10. (en)Difference.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

güçgüç alanıgüç almakgüç amplifikatörügüç anahtarigüç anlayangüç araligigüç ayar kablosugüç azaltma sistemigüç belagübleğgübleğegübregübre araştırma bilimigübre böceğiayrılıkayrılık acısıayrılık sapmaayrılık şiiriayrılık yanlısı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın