görmüşlük duygusu ne demek?

 1. Kişinin, yeni bir yaşantıyı eskiden de yaşamış olduğu yolundaki duygusu.
 2. Kişinin, yeni bir yaşantıyı eskiden de yaşamış olduğu yolundaki duygusu.
 3. (en)Déjà vu.

görmüşlük

 1. Bir şeyi görmüş olma durumu.
 2. (en)Having seen before.

görmüş

 1. Görme işini yapmış olan.

duygu

 1. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim.
 2. Ahlaki, estetik vb. şeyleri değerlendirme, onlara bağlanma yeteneği.
 3. Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik.
 4. Duyularla algılama, his.
 5. Önsezi.
 6. Duyulan, işitilen, hissedilen şey.
 7. Kimi nesne, olay veya kişilerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim, his.
 8. Belli bir uyaran karşısında genellikle güdü ve değerlerle ilişkili olarak belirip çoğu kez süreklilik ve tutarlılık gösteren, heyecandan daha zayıf bir uyarım biçimi.
 9. (en)Feeling.
 10. (en)Emotion.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

görmüşlükgörmüşgörmüş geçirmişduygusu uyandırmakduygusunu ifade etmeyenduygusunu kaybetmişduygusuzduygusuzcaduygusuzlaşmaduygusuzlaşmakduygusuzlaşmamakduygusuzlaştırduygusuzlaştırmakduygusalduygusal anımsamaduygusal benlikduygusal çıldırıduygusal destek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın