görüngeli sahne ne demek?

 1. İlk kez on altıncı yüzyılın başlarında İtalya'da Bramante ile Peruzzi'nin ortaya attığı ve Serlio'nun geliştirdiği sahnenin görünümüne ilişkin uygulayım önerisi. Sonraları bu bütün Avrupa tiyatrosunu etkilemiş, Barok çağda yetkinliğe erişmiştir.
 2. (en)Perspective-stage.
 3. (fr)Scène à perspectif

görünge

 1. Perspektif.
 2. Bir yöney, gerey ya da matematiksel işlerin belirli bir uzay, düzlem ya da konsayı dizgesi üzerinde aldığı sayısal, dizeysel biçim.
 3. Uzaydaki nesnelerin belli bir görüş noktasına göre, belli bir yüzeye gerçek görünüşüyle aktarılması; böylelikle ikiboyutlu yüzeyde üçboyutlu, derinlemesine görünüş sağlanması.
 4. (en)Representation.
 5. (en)Perspective.
 6. (al)Perspektive
 7. (fr)Représentation
 8. (fr)Perspective

görünge çözümleme

 1. Özdeklerin ışınımlarından sağlanan görüngeleri inceleyerek özdeği oluşturan öğeleri nitel ve nicel olarak belirleme.

sahne

 1. İzleyicilerin kolayca görebilmeleri için genellikle yerden belli bir ölçüde yüksek yapılan, oyun, müzik vb. gösteri yapmaya uygun yer.
 2. Görüntü.
 3. Gösteri sergilenen eğlence yeri veya tiyatro
 4. Tanık olunan, gözlenen olay
 5. Bir konu veya çalışma çevresi, çalışma dalı.
 6. Bir oyun veya filmin başlıca bölümlerinden her biri.
 7. Bir tiyatro metninde baş oyun kişisinin ya da önemli kişilerinin yönelişlerini başlatıp bitiren kesim. 2- Bir tiyatro yapısında oyuncuların oynamaları için özel olarak yapılmış ve genellikle yükseltilmiş oylum ya da alan.
 8. Bk. ayrım
 9. Bk. görünçlük
 10. Manzara.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

görüngegörünge çözümlemegörünge planıgörüngengörüngeölçergörüngörüncegörünçgörünç işleyimigörünççüsahnesahne adısahne ağzısahne altısahne altı birinci bodrumsahne altı ikinci bodrumsahne altı üçüncü bodrumsahne amirisahne arka perdesisahne arkasısahnsahnansahsah çekmeksahasaha amirisaha arkası çit
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın