görüngeölçer ne demek?

  1. Bir ışınımdaki çeşitli dalga boylarını ya da erke dağılımlarını ölçen aygıt.

görünge

  1. Perspektif.
  2. Bir yöney, gerey ya da matematiksel işlerin belirli bir uzay, düzlem ya da konsayı dizgesi üzerinde aldığı sayısal, dizeysel biçim.
  3. Uzaydaki nesnelerin belli bir görüş noktasına göre, belli bir yüzeye gerçek görünüşüyle aktarılması; böylelikle ikiboyutlu yüzeyde üçboyutlu, derinlemesine görünüş sağlanması.
  4. (en)Representation.
  5. (en)Perspective.
  6. (al)Perspektive
  7. (fr)Représentation
  8. (fr)Perspective

görünge çözümleme

  1. Özdeklerin ışınımlarından sağlanan görüngeleri inceleyerek özdeği oluşturan öğeleri nitel ve nicel olarak belirleme.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

görüngegörünge çözümlemegörünge planıgörüngeli sahnegörüngen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın