gönderge ne demek?

 1. Dış dünyada yer alan, bir göstergenin belirttiği nesne veya varlık.

gönder

 1. Bayrak direği.
 2. Üvendire.
 3. Kayık ve yelkenli gemilere yön vermeye yarayan, ucunda metal olan ağaç sopa.
 4. Ucuna sancak, bayrak gibi şeyler takılan uzun sopa. 2-Elle düşman üzerine fırlatılan ucu demirli kısa mızrak.
 5. Her bölgede bulundurulan voynuklardan iki, üç ya da dört kişilik guruplara verilen ad.
 6. Tar: Seferde ordunun ve ileri gelen vezir ve diğer devlet ricalinin atlarına bakmak ve sair zamanlarda ise has ahır ve çayır hizmetlerinde kullanılmak üzere gayr-ı müslimlerden ve hasseten Bulgarlardan tertip edilmiş bir sınıf olan voynukların her mıntıkada iki, üçü ve dördü hakkında kullanılır bir tabirdir.
 7. (en)Pole.
 8. (en)Flagstick.
 9. (en)Flagstaff.
 10. (en)Shaft.

gönderebilir misiniz

 1. (en)Can you send it.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

göndergönderebilir misinizgönderengönderen eklegönderene göre
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın