future ne demek?

  1. Gelecek, müstakbel, istikbalde olan, gelecek zamana ait; i istikbal, gelecek, yarın, ati; ömrün geri kalan kısmı; gram gelecek zaman kipi futures i, çog ileride teslim edilmek üzere satılan veya satın alman mal: vadeli işlemler future perfect gram gelecekte belirli bir zamandan evvel tamamlanacak olan bir ha reketi veya durumu gösteren fiil zamanı
  2. Gelecekte olacak şey, gelecek, gelecek zaman, istikbal, vadeli sözleşme

future cash flow

  1. Gelecekteki nakit akışı

future economic benefit

  1. Gelecekteki ekonomik yarar

Türetilmiş Kelimeler (bis)

future cash flowfuture economic benefitfuture gelecekfuture işlemlerfuture lifefuture pastfuture timefuture usefuture valuefuturelessfuturfutur i harakiyefutur i muhatiyefutur i şuaıyefutunc
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın