fund levy ne demek?

 1. Fon

fon

 1. Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para, kaynak
 2. Sinemada, tiyatroda oyuncuların arkasındaki resim, fotoğraf veya çeşitli plastik ögelerden oluşan dekor, görüntü.
 3. Bir tabloda, üzerinde konunun işlendiği boya katı.
 4. İç mimaride üstüne başka şeyler eklenen bölüm.
 5. Bir kumaşın alt dokusu.
 6. Bir kuruluşun mali kaynaklarının tümünün göstergesi.
 7. Belirli bir alandaki etkinliğin gerçekleştirilmesi için ayrılmış para ya da aynı işlevi gören varlıkların tümü.
 8. Gerçek veya tüzel kişiler adına finansal kurum tarafından işletilen kaynak.
 9. Bk. taban sayımı
 10. Bk. dip

fund holdings

 1. Efektif

fund of municipalities

 1. Belediyeler fonu

levy

 1. Haczetmek
 2. Bükmek
 3. Toplamak, askere almak
 4. Mecburi olarak toplama (asker veya para)
 5. Bu suretle toplanan asker veya para
 6. Zorla toplamak
 7. El koymak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fund holdingsfund of municipalitiesfund of strenghtfund raiserfund raisingfundfundafunda balığıfunda çiçeğifunda demir etmekfunfun busfun fairfun runfun run flyerlevylevy of distresslevy tribute onlevyelevye ile açmaklevye kolulevynin devim ölçeğilevlevalevahıklevahik i lamiselevai kalb
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın