fors ne demek?

 1. Devlet başkanının bulunduğu yerlere, amirallerin çalıştıkları kuruluşlara veya gemilere, generallerin garnizonlarına ve bu düzeydeki görevlilerin arabalarına çekilen üç veya dört köşeli bayrak.
 2. Söz geçirirlik, saygınlık.
 3. Gösterişlilik.
 4. Gidon.
 5. Hareketi engelleyebilen ya da değiştirebilen nedenler
 6. Herhangi bir hareketin başlamasını sağlayan mekanizma
 7. (en)Power.
 8. (en)Influence.
 9. (en)Flag or pennant of office.
 10. (en)Admiral's flag.
 11. (en)Streamer.
 12. (en)FOcal Reducer/low dispersion Spectrograph.
 13. (en)Federal Office of Road Safety.
 14. (en)The Federal Office of Road Safety, Commonwealth Department of Transport and Regional Development.
 15. (en)Personal flag.

forsa

 1. Gemilerde kürek çeken tutsak veya hükümlü kimse.
 2. Eskiden, gemilerde kürek çekmekle yükümlü tutsak ya da yargılı kişi.
 3. Buharlı gemilerin icadından evvel yelkenli gemilerde kürek çekmeğe mahkum harp esirleri. Bunlar, kaçmamaları için birer ayakları güvertelere çakılı bulunurlardı. Ayaklarından bağlı olmaları münasebetiyle bunlara payzen namı da verilirdi. Bununla birlikte payzen tabiri, daha çok cürüm ve cinayet erbabından küreğe mahkum olanlar hakkında kullanılırdı. Harp esirlerinin gençleri ve çocukları, saraylara ve acemi olanları kışlalarına verilir, yirmi yaşından yukarı olanları da küreğe konulmak üzere tersaneye gönderilirdi. Gemilerde harp esirlerine kürek çektirmek adeti 15 ve 16. yüzyıllarda çok revaç bulmuştu. Venedik, Ceneviz, Barselona, Cezayir, Malta ve Osmanlı kaptanları, harp esirlerine, hatta mensub oldukları milletlere karşı vuku bulan muharebelerde bile zorla kürek çektirerek, bu tarik ile harbi kazanmağa çalışırlardı. (O.T.D.S.)
 4. (en)Galley-slave.
 5. (fr)Forçat

forsake

 1. Terk etmek, bırakmak
 2. Vazgeçmek
 3. Yüzüstü bırakmak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

forsaforsakeforsakenforsakingforsalamakforsalıforse an issueforse etmekforsepsforsipresürforfor ... personsfor a changefor a flashfor a little while
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın