forsalamak ne demek?

  1. Çeşitli araçlarla savunulan boğaza, limana, geçide zorla girmeye çalışmak.

forsalı

  1. Basınçlı.
  2. (en)Pressurised.

forsa

  1. Gemilerde kürek çeken tutsak veya hükümlü kimse.
  2. Eskiden, gemilerde kürek çekmekle yükümlü tutsak ya da yargılı kişi.
  3. Buharlı gemilerin icadından evvel yelkenli gemilerde kürek çekmeğe mahkum harp esirleri. Bunlar, kaçmamaları için birer ayakları güvertelere çakılı bulunurlardı. Ayaklarından bağlı olmaları münasebetiyle bunlara payzen namı da verilirdi. Bununla birlikte payzen tabiri, daha çok cürüm ve cinayet erbabından küreğe mahkum olanlar hakkında kullanılırdı. Harp esirlerinin gençleri ve çocukları, saraylara ve acemi olanları kışlalarına verilir, yirmi yaşından yukarı olanları da küreğe konulmak üzere tersaneye gönderilirdi. Gemilerde harp esirlerine kürek çektirmek adeti 15 ve 16. yüzyıllarda çok revaç bulmuştu. Venedik, Ceneviz, Barselona, Cezayir, Malta ve Osmanlı kaptanları, harp esirlerine, hatta mensub oldukları milletlere karşı vuku bulan muharebelerde bile zorla kürek çektirerek, bu tarik ile harbi kazanmağa çalışırlardı. (O.T.D.S.)
  4. (en)Galley-slave.
  5. (fr)Forçat

Türetilmiş Kelimeler (bis)

forsalıforsaforsakeforsakenforsaking
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın