foreign aid consortium ne demek?

 1. Dış yardım birlikteliği

dış

 1. Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı
 2. Bir konunun kapsamına girmeyen şey.
 3. Görülen, içte bulunmayan yüzey.
 4. Bir kimsenin görünüşü, durum ve davranışları.
 5. Bireyin ötesinde bir varlığı olan.
 6. Somut kavramlarda iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha uzak olan.
 7. Yabancı ülkelerle ilgili.
 8. Açık havada geçen sahneleri içine alan çekim.
 9. Açık havada geçen görünçlüklerin yer aldığı çekim; bu anlamda, kapalı bir yerde çevrilse bile, görüntüleri açık havayı, işlikdışını gösteren çekim için de kullanılır
 10. Açık havada çevrilmiş çekim. İç'in karşıtı.

foreign

 1. Yabancı, ecnebi
 2. Harici, dış
 3. İlgisi olmayan
 4. Yabancı, dış

foreign address

 1. Yabancı adres

aid

 1. Bk. Uluslararası Kalkınma Ajansı
 2. Geri gelen, dönen. Raci. Dair.
 3. Yardım, iane
 4. F yardım etmek, iane vermek
 5. Yardım etmek, yardımcı olmak

consortium

 1. Evliliğin getirdiği haklar
 2. Konsorsiyum
 3. Erkek veya kadının evlilikteki hakları
 4. Uluslararası ticaret birliği

Türetilmiş Kelimeler (bis)

foreignforeign addressforeign affairsforeign aidforeign assetsforeign bill of exchangeforeign bodyforeign businessforeign capitalforeign charactersforefore and aftfore and aft rigfore and aft sailfore coloraidaid and abetaid and comaid and comfortaid batteryaid de campaid in kindaid societyaid stationaidaaiai active ingredientaia ekleaibAibini düğümcükleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın