fordizm ne demek?

  1. Bk. fordist üretim sistemi

fordist üretim sistemi

  1. Hareketli üretim bantları, özel amaçlı takım tezgâhları aracılığıyla standartlaşmış malların kitlesel seri üretiminin öngörüldüğü, ürün standartlaşmasının üretimin verimliliğini artırdığı ve artan istemin de bu standartlaşmayı hızlandırdığı ve otomobil üreticisi Henry Ford'un geliştirdiği üretim biçimi.
  2. (en)Fordist production system.

fordist production system

  1. Fordist üretim sistemi

fordist üretim biçimi

  1. Bk. fordist üretim sistemi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fordist production systemfordist üretim biçimifordist üretim organizasyonufordist üretim sistemifordist üretim tarzıfordfordablefordeepforfor ... personsfor a changefor a flashfor a little while
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın